Aktuality


Aktualizováno: 23.04.2024 - Vytvořeno: 23.04.2024

Oznámení o odstávce prostředí IS DTM

Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.4.2024 do 15.4.2024 omezena funkčnost produkčního prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.


Aktualizováno: 23.04.2024 - Vytvořeno: 23.04.2024

Dotazníkové šetření MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo údaje z dotazníkové šetření obcí a měst, který byl proveden v rámci přípravy podpory rozvoje Digitálních technických map z Národního plánu obnovy.

Údaje z dotazníků jsou k dispozici ZDE .

Související výzva na podporu rozvoje Digitálních technických map je dostupná ZDE .


Aktualizováno: 23.04.2024 - Vytvořeno: 23.04.2024

Nová verze JVF

Na stránkách ČÚZK byla zveřejněna nová verzi JVF DTM 1.4.2.2. S nasazením na produkční prostředí se počítá v termínu od 1. července 2023.

Přehled plánovaných a zvažovaných změn v prováděcí vyhlášce 393/2020 Sb. a v JVF DTM - viz odkaz níže.

Podrobnosti jsou ZDE .


Aktualizováno: 23.04.2024 - Vytvořeno: 23.04.2024

Novela zákona

Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.


Aktualizováno: 23.04.2024 - Vytvořeno: 23.04.2024

Spuštění testovacího portálu DTM

Portál digitální technická mapa Karlovarského kraje byl spuštěn v testovacím prostředí.

RSS